System Zarządzania Projektami jest rozwiązaniem  opartym o technologię Microsoft z możliwością dostępu przez przeglądarki internetowe, tym samym mamy możliwość  pracy nad projektem z dowolnego miejsca. System jest konfigurowalny na serwerze klienta bądź rozwiązaniach w chmurze.

System Zarządzania Projektami

System Zarządzania Projektami

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej organizują pracę w formie projektowej – włączając do projektu sztab ludzi, przydzielając zadania i nadzorując postępy. Celem projektu jest jego pomyślne zamknięcie w określonym terminie oraz satysfakcja finalnego odbiorcy. Nasz system zarządzania projektami integruje wszystkie elementy pracy projektowej i stanowi platformę do zarządzania wieloma projektami. Obejmuje zarówno etap planowania, realizacji jak i kontrolę i rozliczenie projektów. Ponadto jest wysoce elastyczny i posiada wiele przydatnych funkcji. Jest to rozwiązanie na miarę współczesnych potrzeb biznesowych.

 

Kompleksowe zarządzanie projektami

Przegląd całego portfela projektów. Możemy również dodawać nowe realizacje i edytować już istniejące. Przegląd projektów wpływa na wyższą efektywność i skuteczność działania.

Wykres Gantta – System Zarządzania Projektami

Stałe monitorowanie i podgląd dotychczas wykonanych zadań z możliwością filtrowania wg zadanych kryteriów. Przedstawienie projektu w sposób graficzny – wykresy Gantta, ścieżka krytyczna oraz plan versus wykonanie. Ustawienie całego projektu i bieżąca modyfikacja (przesuwanie, dodawanie zadań).

 

 

 

Planowanie i realizacja zadań

Możemy dodać dowolną liczbę zadań z możliwością przypisania wykonawców. Istnieje możliwość utworzenia planu wykonania zadań, który uwzględnia hierarchię zadań (WBS), kontrolę kosztów i realizacji zadań, wymaganych terminów wykonania zadań oraz zamknięcia całego projektu, określanie statusów oraz priorytetów. O przeterminowanych zadaniach przypominają liczne alerty.

Zarządzanie dostępnymi zasobami

Zarządzanie kapitałem ludzkim – przypisywanie osób do projektów wraz z nadaniem odpowiednich uprawnień użytkownikom. Zarządzanie dostępnymi narzędziami, materiałami. Monitorowanie i kontrola wykorzystania dostępnych zasobów.

Integracja z innymi modułami

System zarządzania projektami integruje się z innymi modułami. Moduł budżetowy wspomaga finansowy aspekt zarządzania projektami, możliwa jest również integracja z obiektem faktury kosztowej i rozliczenie wykonania budżetów w projektach.

Zarządzanie ryzykiem

Możliwość definicji i zarządzania ryzykiem wpływającym na projekt. Proces zarządzania ryzykiem obejmuje identyfikację i analizę ryzyk występujących przy danym projekcie, plan reakcji, śledzenie ryzyk i ich kontrola. Portal opiera wszystkie te elementy o matrycę ryzyk, wykonaną do wielu projektów lub do określonego jednego projektu. Wpływa to na jakość i trafność podejmowanych decyzji biznesowych oraz powodzenie realizacji projektu.
Jeśli chcesz przetestować nasz System Zarządzania Projektami prosimy o kontakt
Skontaktujemy się z Tobą i udostępnimy wszystkie potrzebne informacje