Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych w świetle RODO Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) wprowadza funkcję Inspektora Ochrony Danych. Firmy już teraz powinny zweryfikować, czy konieczne jest powołanie Inspektora oraz podjąć czynności mające na celu zagwarantowanie Inspektorowi odpowiedniej pozycji w strukturze firmy. Jest to bardzo istotne, gdyż naruszenie przepisów RODO dotyczących Inspektora Ochrony Danych (np. jego niepowołanie,…